Přestavba na LPG – výhody

Pokusíme se zde nastínit ty nejdůležitější výhody, které v sobě skrývá přestaba na LPG:

 1. Nízká cena LPG
  • Ve srovnání s naftou nebo benzinem je prodejní cena plynového paliva LPG poloviční (cena 1 litru paliva je poloviční oproti 1 litru běžného Naturalu 95)
  • Rychlá návratnost do přestavby motoru (úspora cca 1.000 Kč na ujetých 1.000 kilometrů)
  • Firemní vozidla LPG jsou osvobozena od silniční daně.
 2. Úspornější provoz
  • Nezcizitelnost – LPG nelze na rozdíl od nafty či benzinu odcizit
  • Interval výměny motorového oleje je delší, protože nedochází k jeho ředění, díky LPG takto ušetříte další výdaje za olej
 3. Výborné mísení plynu se vzduchem
  • Úplné a úsporné spalování bez kouře
  • Spalování bez pachu a sazí
  • Na svíčkách, pístech a ventilech se neusazuje karbon
 4. Další výhody LPG
  • Nižší hlučnost a větší klid motoru (díky vysokému oktanovému číslu 101–111)
  • Dostatečně hustá síť čerpacích stanic LPG v ČR i v celé Evropě
  • Ekologičtější provoz z důvodů výše uvedených